Kjære medlem,

Vi har gleden av å kalle inn til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn torsdag 29.02.24 kl. 18.00 på Folkvang i Folkvangveien 26, 1086 Oslo. Vi beregner at møtet vil vare i ca. 2 timer.

Agenda

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Valg av møteledelse (leder og sekretær)
4. Styrets beretning for 2023
5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2023
6. Regnskapsbalanse for Folkvang pt.
7. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn 2024
8. Innkomne saker: 8.1 Opprettelse av huskomité for Folkvang
9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹

Kjære medlem,

Vi håper det står bra til med alle. Mange har nok gått og ventet på informasjon om julemedlemsmøtet for 2023, for vi vet at julemedlemsmøtet vårt er noe som mange går og gleder seg til, år etter år. Det synes vi selvsagt er veldig, veldig hyggelig. ❤️

Styret i Høybråten Arbeidersamfunn har imidlertid, som resultat av en grundig helhetsvurdering, bestemt at det dessverre ikke blir noe julemedlemsmøte i HAS i år. Det er for så vidt flere årsaker til dette, men et særlig viktig aspekt for oss i år var den uavklarte situasjonen på Gaza-stripen og krigen som fortsatt pågår for fullt i Ukraina. Med dette bakteppet synes vi at det blir unaturlig å feire på den måten vi er vant til akkurat nå. Denne beslutningen innebærer på ingen måte at vi implisitt stiller oss til doms over de av dere som eventuelt har andre arrangementer av lignende beskaffenhet å gå til i førjulstiden, bare at dette var vår vurdering for HAS akkurat i år. Den generelle dyrtiden i økonomien med både gjentatte rentehevinger, kraftig prisvekst og vedvarende høye strømpriser er også en utfordring, både for oss og sikkert mange av dere for tiden, så det spiller selvsagt også en rolle i det hele. Vi hadde på toppen av det hele store utfordringer med bemanningen denne gangen, så vanskelighetene var liksom ikke konsentrert til bare én (eller to) ting heller.

Verden kommer kanskje aldri til å bli et «perfekt sted» uten vonde og vanskelige ting i seg, men akkurat nå ble det som nevnt så mye på én gang at vi dessverre måtte lande på den beslutningen som er beskrevet ovenfor. Vi aner jo selvsagt ikke hvordan verden måtte se ut om et halvt års tid, men vi har en tanke om at det kanskje kan la seg gjøre å finne på noe fint sammen nærmere sommeren 2024. I mellomtiden skal vi jo ha både årsmøte i februar/mars (dato kommer) og 1. mai på Folkvang, så vi ses jo uansett før den tid.

Vi ønsker dere alle alt godt,

mvh,
Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹

Kamerater!

Tradisjonen tro blir det 1. mai-matiné på Folkvang i år også. Vi ønsker med dette alle som vil være med på å markere arbeidernes dag og våre kampsaker sammen med oss hjertelig velkommen til Folkvangveien 26, 1086 Oslo kl. 17.00 mandag 1. mai 2023. Korpset går som vanlig en runde på Høybråten, og spiller noen marsjer foran Folkvang til slutt.

Deretter gleder vi oss stort til årets hovedappell, som blir ved stortingsrepresentant og priskomitéleder for Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris Kamzy Gunaratnam. I tillegg vil nyvalgt leder for Stovner Ap, Roar Gravdahl holde appell og nyvalgt leder av Stovner AUF Ronit Batra vil holde ungdomsappell.

I år deler vi dessuten ut den siste av Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspriser, den 10. i rekken. Vi avslører selvsagt først i løpet av matinéen hvem det er som mottar årets pris, men det er definitivt en verdig mottaker som gjør at sirkelen nå blir sluttet. Alle de 9 tidligere prisvinnerne er invitert, i tillegg til årets vinner og begge priskomitéens ledere, Knut Storberget og Kamzy Gunaratnam.

Det blir enkel bevertning, litt allsang med gitarakkompagnement ved Torun Torbo og selvfølgelig snurrer vi Høybråten Nybyggerforenings Lykkehjul™. Arrangementet vil vare i ca 2 timer.

Velkommen skal dere alle være!

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo, leder 🌹

 

Bilde av Isabel Victoria Green Sogns gravstein. En masse blomster, lykter og gravlys er plassert foran gravsteinen, deriblant en bårebukett fra Stovner Arbeiderparti.
Den 10. og siste Isabel Victoria Green Sogns minnepris vil bli delt ut på Folkvang i dag. ❤️🌹
Bilde av bautaen over falne krigshelter som står på gressbakken vis-á-vis kirken på Høybråten. En blomsterbukett i friske farger er plassert på midten foran minnesmerket.
Våre tapre tapte blir årvisst hedret med en blomsterbukett. Deres offer ga oss vår frihet. ❤️🌹
Bilde av minnesmerket over Karl Andersen foran Folkvang med det norske flagg og regnbueflagget på hver sin flaggstang på hver sin side av bysten. En blomsterbukett i friske farger er plassert i midten foran minnesmerket.
Som vanlig flagger vi med det norske flagg og regnbueflagget for å markere at alle fortsatt ikke er like fri i dette landet. Vi sender en ekstra god tanke til Jørn og Frank. ❤️🌹

 

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn på Folkvang, torsdag 2. mars kl. 18.00. Vi beregner at møtet vil vare ca 2 timer. Frist for innsending av saker til «innkomne saker» er satt til mandag 27.02.2023 kl. 23.59. Eventuelle forslag sendes til epost@hasamfunn.no og merkes «Forslag til årsmøtet 2023» i emnefeltet. Alle våre medlemmer som har betalt kontingent i 2022 har stemmerett i møtet og kan fremme forslag til dagsorden så lenge fristen overholdes.

DAGSORDEN

  1. Velkommen
  2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
  3. Valg av møteledelse (leder, sekretær og to til å underskrive protokollen)
  4. Styrets beretning for 2022
  5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2022
  6. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn for 2023
  7. Driftsresultat for Folkvang i 2022
  8. Innkomne saker
  9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn for 2023

 

Egen sak:

Høybråten Arbeidersamfunns videre tilknytning til solidaritetsgudstjenesten 1. mai (VOTERING)

Vi vet at det er delte meninger om vår rolle og tilknytning i samarbeidet med kirken rundt den årlige solidaritetsgudstjenesten, både innad i lokallaget og generelt i befolkningen på Høybråten. Vi er alle enige om at arrangementet har hatt høy underholdningsverdi gjennom gladjazzen til Caledonia Jazzband, og at vi har fått mange fine appeller av profilerte partikamerater opp igjennom årene. Dette har da også etterhvert blitt et arrangement med lange tradisjoner på Høybråten, og det er ingen enkel sak å eventuelt skulle endre på noe som har så dyp forankring i lokalsamfunnet. Tiden har imidlertid kommet for å diskutere vår videre tilknytning til dette arrangementet.

I korte trekk kan man si at utfordringen ligger i at vi er en politisk organisasjon som har våre røtter solid plantet i arbeiderbevegelsen, at 1. mai er arbeidernes kampdag og at kirken per definisjon skal være politisk uavhengig.

Det at kirken skal være «nøytral grunn» har medført at det er et stadig økende press på å «dempe» det politiske aspektet i dette samarbeidet, fra flere kanter. Uttalelser som «det ble heldigvis ikke alt for politisk denne gangen» og lignende har vi hørt på kirketrappa gjentatte ganger, og på planleggingsmøtene med kirken er dette også etterhvert et stadig tydeligere og artikulert ønske. Man ender da opp med nærmest å måtte «advare» våre egne gjesteappellanter mot å bli for «partipolitiske», og holde seg til veldig generelle, litt ulne begreper som nestekjærlighet, solidaritet, respekt, aksept og toleranse. Dette er naturligvis svært positive verdier i seg selv, men de synliggjør ikke arbeiderklassens vedvarende kamp for rettferdige livs-, lønns- og arbeidsvilkår på en måte som er 1. mai verdig, og definerer et alt for snevert handlingsrom for våre appellanter. Man kan med rette spørre seg hva det er å hente for oss i arbeiderbevegelsen i dette samarbeidet, når vilkårene er at vi må moderere vårt budskap for ikke å tråkke meningsmotstandere på tærne.

2023 blir et viktig valgår for oss, og det er både innlysende og naturlig at vi skal bruke selve kampdagen 1. mai til å markere våre verdier og våre politiske saker, i kontrast til de som er våre politiske meningsmotstandere (hvorav mange selvsagt føler seg hjemme i kirken, men ikke på vår matiné på Folkvang senere på dagen).

Laget vårt, og bydelspartiet vi tilhører, har etterhvert blitt så sammensatt og flerkulturelt at vi også må se på rimeligheten av å favorisere samarbeid med én bestemt trosretning. Det er nå utvilsomt en tiltakende holdning at det ryddigste er å la politikk være politikk, og derfor tone ned slike bindinger (framfor å utvide praksisen). Prinsipielt er det da også mange av oss som mener at politikk generelt sett ikke har noe i kirken å gjøre, og at religion ikke skal ha noen plass i politikken.

Det er imidlertid ulike synspunkter på dette (også innad i styret), og vi mener at dette er et såpass stort og viktig spørsmål at hele medlemsmassen i Høybråten Arbeidersamfunn må tas med på råd for at vi skal kunne treffe en beslutning som alle skal kunne stille seg bak i tida framover. Det vil settes av noe tid for et ordskifte i forkant av selve voteringen.

Voteringen blir digital, så det er viktig at du tar med mobiltelefon med ordinær internettilgang (vanlig mobilnett). Har du ikke dette, gi oss beskjed via epost@hasamfunn.no så finner vi en løsning. NB! Det er ikke mulig å stemme flere ganger med samme telefon.

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at saken om solidaritetsgudstjenesten ikke kan behandles på årsmøtet ifølge vedtektene, så denne blir behandlet og votert over i et medlemsmøte umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.

Velkommen til et spennende møte!

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder

Kamerater!

Valgkampen og valget er over, og det er flertall på Stortinget for en ny retning med færre forskjeller og flere muligheter for folk flest. Takk til alle som på ulike måter har bidratt i valgkampen. Valget markerer to viktige milepæler; åtte år med blå politikk er over, og en ny regjering med andre verdier og andre prioriteringer skal starte opp.

Stovner og Vestli Arbeiderpartilag og Høybråten Arbeidersamfunn har gleden av å invitere våre medlemmer til felles medlemsmøte tirsdag 19. oktober klokken 19.00 i bydelssalen, Karl Fossums vei 30  (i Bydelsadministrasjonen). På møtet vil vi ha en evaluering av valgkampen/valget og snakke om utfordringene videre framover. Det skal bli hyggelig å møtes igjen etter så lang tid med nedstengning. Det blir enkel servering. Vi håper mange kan komme den kvelden. Gå hit for påmelding.

Vi arbeider også med å ha en kultur/festkveld med mat og litt politikk litt ut i november. Vi kommer tilbake til dato, sted og program om ikke lenge.

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder Høybråten Arbeidersamfunn

Norvald Mo /leder Stovner/Vestli Arbeiderpartilag og Stovner Arbeiderparti