Kjære medlem,

Vi håper det står bra til med alle. Mange har nok gått og ventet på informasjon om julemedlemsmøtet for 2023, for vi vet at julemedlemsmøtet vårt er noe som mange går og gleder seg til, år etter år. Det synes vi selvsagt er veldig, veldig hyggelig. ❤️

Styret i Høybråten Arbeidersamfunn har imidlertid, som resultat av en grundig helhetsvurdering, bestemt at det dessverre ikke blir noe julemedlemsmøte i HAS i år. Det er for så vidt flere årsaker til dette, men et særlig viktig aspekt for oss i år var den uavklarte situasjonen på Gaza-stripen og krigen som fortsatt pågår for fullt i Ukraina. Med dette bakteppet synes vi at det blir unaturlig å feire på den måten vi er vant til akkurat nå. Denne beslutningen innebærer på ingen måte at vi implisitt stiller oss til doms over de av dere som eventuelt har andre arrangementer av lignende beskaffenhet å gå til i førjulstiden, bare at dette var vår vurdering for HAS akkurat i år. Den generelle dyrtiden i økonomien med både gjentatte rentehevinger, kraftig prisvekst og vedvarende høye strømpriser er også en utfordring, både for oss og sikkert mange av dere for tiden, så det spiller selvsagt også en rolle i det hele. Vi hadde på toppen av det hele store utfordringer med bemanningen denne gangen, så vanskelighetene var liksom ikke konsentrert til bare én (eller to) ting heller.

Verden kommer kanskje aldri til å bli et «perfekt sted» uten vonde og vanskelige ting i seg, men akkurat nå ble det som nevnt så mye på én gang at vi dessverre måtte lande på den beslutningen som er beskrevet ovenfor. Vi aner jo selvsagt ikke hvordan verden måtte se ut om et halvt års tid, men vi har en tanke om at det kanskje kan la seg gjøre å finne på noe fint sammen nærmere sommeren 2024. I mellomtiden skal vi jo ha både årsmøte i februar/mars (dato kommer) og 1. mai på Folkvang, så vi ses jo uansett før den tid.

Vi ønsker dere alle alt godt,

mvh,
Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹