Styret 2020-2021

Leder: Bjørn Edvard Torbo
Nestleder/Medlemskontakt: Arne Larsen
Kasserer: Sigrun Benbow
Sekretær: Grete Andberg
Styremedlem/Kvinnekontakt: Trude Tangen Fjeld
Styremedlem: Jon-Inge Sogn
Styremedlem: Rolf Edvard Torbo
Styremedlem: Håvard Engebretsen
Varamedlem: Pia Sandberg
Varamedlem: Hilde Tangen Fjeld

Kan tiltre styret med tale- og forslagsrett ihht vedtekter:
BU-gruppeleder: Anette Trondal Olsen
Leder av Stovner AUF: Runa Kirby Torbo

Del og lik dette på Facebook og Twitter: