Styret 2023-2024

Leder: Bjørn Edvard Torbo
Nestleder/Medlemskontakt: Arne Larsen
Kasserer: Sigrun Benbow
Sekretær: Jon-Inge Andy Sogn
Styremedlem/Kvinnekontakt: Trude Tangen Fjeld
Styremedlem: Hilde Tangen Fjeld
Styremedlem: Håvard Engebretsen
Varamedlem: Rolf Edvard Torbo
Varamedlem: Susan Torbo

Kan tiltre styret med tale- og forslagsrett ihht vedtekter:

Leder av AUF Stovner: Ronit Batra
BU-representant: Anette Trondal Olsen
BU-vararepresentant: Arne Larsen
BU-vararepresentant: Pia Cathrine Sandberg
BU-vararepresentant: Brit Axelsen

 

Del og lik dette på Facebook og Twitter: