Innkalling til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn 2024

Kjære medlem,

Vi har gleden av å kalle inn til årsmøte i Høybråten Arbeidersamfunn torsdag 29.02.24 kl. 18.00 på Folkvang i Folkvangveien 26, 1086 Oslo. Vi beregner at møtet vil vare i ca. 2 timer.

Agenda

1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Valg av møteledelse (leder og sekretær)
4. Styrets beretning for 2023
5. Regnskap for Høybråten Arbeidersamfunn 2023
6. Regnskapsbalanse for Folkvang pt.
7. Budsjett for Høybråten Arbeidersamfunn 2024
8. Innkomne saker: 8.1 Opprettelse av huskomité for Folkvang
9. Valg av nytt styre i Høybråten Arbeidersamfunn

Vi ønsker vel møtt til årsmøtet og håper at så mange som mulig har anledning til å komme.

Med kameratslig hilsen,

Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹

Del og lik dette på Facebook og Twitter: