Kamerater!

Takk for et flott arrangement på 1. mai! Alle de som møtte opp bidro til at vi fikk gjennomført en fin og verdig avslutning på Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris, og vi fikk mange gode ord fra stortingsrepresentant, priskomitéformann og hovedappellant Kamzy Gunaratnam, appellant og leder i Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl og ikke minst takketalen/ungdomsappellen til Ronit Batra som er leder av Stovner AUF. Vi hadde en veldig fin kveld sammen, og i dag hadde vi nesten en helsides dekning fra 1. mai-arrangementet på Folkvang i Akers Avis Groruddalen. I den forbindelse ble vi intervjuet per e-post, og selv om vi forstår at det er trangt om spaltemillimeterne, så synes vi at intervjuet fortjener å gjengis i sin helhet. Derfor gjengir vi det her, uavkortet.

Hvordan vil du oppsummere årets 1. mai med Høybråten Arbeidersamfunn?

– Årets første mai var spesiell av flere grunner. For det første var det et visst vemod knyttet til at vi delte ut den siste av de ti minneprisene etter Isabel Victoria Green Sogn som ble tatt fra oss på Utøya i 2011. Som jeg har sagt og skrevet flere andre steder skal vi selvsagt fortsette å finne gode måter å hedre og minnes Isabel på også i framtida, men da blir det i andre former. Det var på en måte både godt og vondt på én gang.

Den andre grunnen til at det ble en litt annerledes 1. mai i år, er at vi har trått ut av samarbeidet med kirken om solidaritetsgudstjenesten. Denne beslutningen ble tatt etter lengre tids avveiing, og på grunnlag av en votering som var åpen for alle lagets medlemmer. Å avslutte et over 30 år langt samarbeid er ikke noe man tar lett på, men tiden var nå inne for å tenke nytt om dette. Jeg har fått vite at kirken gjennomførte en solidaritetsgudstjeneste i litt andre former uten oss, og det gleder meg å høre at den var godt besøkt og ble en fin opplevelse for de som var der.

Hva var høydepunktet?

– Det er mye jeg kunne ha nevnt her, men det absolutte høydepunktet må være at vi delte ut Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris nummer 10 til Stovner AUF ved nyvalgt leder Ronit Batra (som også holdt ungdomsappellen som en del av takketalen – et selvsagt høydepunkt det også). Det lå i planen helt tilbake til høsten 2011 da prisen ble planlagt, at den siste prisen skulle gå til Stovner AUF, som Isabel var leder av fram til den meningsløse tragedien i juli 2011. Prisens formål var/er å fremme hennes politiske engasjement, og mottakerne skulle være i hennes aldersgruppe/generasjon. Alle mottakerne av prisen har på hver sin måte ivaretatt dette, og alle har vært verdige vinnere. Her er listen over alle mottakerne (årstallet er hvilket år de mottok prisen for, så Kamzy (som for øvrig var årets hovedappellant og et annet høydepunkt på programmet) fikk med andre ord prisen sin utdelt i 2012 og så videre):

2011 Kamzy Gunaratnam
2012 Munir Jaber
2013 Mari Morken
2014 Seher Tabassum
2015 Andrine Breiner Johansen
2016 Stovner Media
2017 Celine Helen Kirkeby-Garstad
2018 Zeshan Shakar
2021 Líf Laga
2022 Stovner AUF

Har du vært med på alle utdelingene til Isabels inspirasjonspris?

– Ja, det har vært en stor ære og glede å delta i denne oppgaven helt siden starten. Jeg ble valgt til ny leder etter min far Rolf Edvard Torbo i 2017, og har vært i selve priskomitéen siden da. Før det satt jeg i styret og hadde blant annet oppgaven med å utforme diplomene.

Har dere sett en effekt av inspirasjonsprisen? Har den oppnådd noe?

– Ja, det vil jeg si. For det første tror jeg vi kan si at det har vært terapeutisk for oss alle sammen å jobbe med dette meningsfulle oppdraget. Tomrommet etter jenta som alle som kom i kontakt med henne ble glade i kan selvsagt aldri fylles, men dette arbeidet har gitt en ramme og en vei gjennom en ufattelig tragedie som har gjort oss i stand til å tenke framover. Det å skulle holde hennes holdninger, meninger og hensikter levende er i høyeste grad meningsfylt, og som sagt blir vi aldri ferdige med dette. Jeg tror at prisen har bidratt til at flere i lokalsamfunnet aner noe av omfanget av denne hendelsen og hva den har betydd for oss. Det er mange lokalsamfunn som har stått og står i den samme vanskelige situasjonen som oss, og alle har måttet bearbeide dette på sin måte. Vi kan naturligvis aldri bli ferdige med dette, og når selv vanligvis oppegående politiske motstandere kan få seg til å bruke uttrykk som «å dra Utøya-kortet» så sent som i 2018, minner det oss om kampen vi står i, hver dag, alltid.

Hvilke kampsaker er på agendaen til Høybråten Arbeidersamfunn?

– Jeg vil si at vårt arbeid er et utrettelig arbeid for å holde arbeiderbevegelsens tanker, idéer og idealer i hevd. Mange opplever at Arbeiderpartiet har «blitt for likt Høyre», noe nyvalgt leder av Stovner Arbeiderparti Roar Gravdahl hadde som noe av et hovedpoeng i sin appell på Folkvang i går. Dette hører vi ofte på stands og sånn. Vår oppgave blir da å være med på og synliggjøre forskjellene, og å påvirke inn i eget parti der vi opplever at forskjellene burde være tydeligere. Vi er et forholdsvis radikalt lokallag, og ønsker oss flere medlemmer for å kunne ha en sterkere gjennomslagskraft inn i representantskapet i Oslo Arbeiderparti. Vi er bare to medlemmer unna å få en ekstra representant inn der. Det er enkelt å melde seg inn direkte i Høybråten Arbeidersamfunn via vår nettside hasamfunn.no. Lokalt jobber vi for at Høybråten skal være et solidarisk og inkluderende sted å bo, der alle føler seg velkomne og hvor alle har muligheten til å leve gode liv. Noen ganger kan dette være helt enkle ting som for eksempel å etablere et fortau fra eldreboligene og ned til Joker, og andre ganger er det mer overliggende strukturer som hører hjemme i Bydelsutvalget vi må konsentrere oss om.

Mvh,

Bjørn Edvard Torbo, leder av Høybråten Arbeidersamfunn 🌹

Høybråten Arbeidersamfunn ser etter en ny representant blant våre medlemmer til styret i Høybråten Frivillighetssentral. Vårt nåværende medlem har behov for avløsning av helsemessige årsaker, og vi trenger noen som kan bære stafettpinnen videre. Frivillighetssentralen er en viktig og verdifull ressurs i lokalsamfunnet. Det står ikke så mye om denne viktige ressursen på nett, men du kan finne kontaktinformasjon og lese litt mer om Høybråten Frivillighetssentral her.

Vårt avtroppende styremedlem sier at det å delta i dette styrearbeidet utelukkende har vært en trivelig og lite belastende oppgave:

  • få møter; årsmøte i 1. kvartal pluss julemøte som i realiteten bare er førjulskos
  • bare trivelige representanter fra andre lag og foreninger, for eksempel Lions Club, Velforeningen, Menighetsrådet osv.
  • og bonus = god servering ved møtenes slutt. Daglig leder, Odd Gram er en framifrå kokk!

Dette er med andre ord en fin mulighet til å være, sammen med andre, til nytte og glede for andre mennesker på Høybråten, uten at man må legge inn en enorm, altoppslukende og tidkrevende innsats.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg som interessert, send oss en e-post på epost@hasamfunn.no med «Høybråten Frivillighetssentral» i emnefeltet.