Artikkelforfatteren iført munnbind fra Høybråten ArbeidersamfunnI disse dager deler vi ut munnbind til alle våre medlemmer. Samfunnet vårt er i sterk grad påvirket av den pågående korona-pandemien, og vi i styret er opptatt av å kunne bidra til at vi alle sammen holder oss friske gjennom det hele. Munnbind har gått fra å være noe valgfritt og anbefalt, til noe obligatorisk og påbudt i bestemte sammenhenger. Vi anbefaler våre medlemmer å bruke munnbind i alle situasjoner der man befinner seg i nærheten av andre mennesker, også nære familiemedlemmer som kan være eksponert for smitte gjennom jobb og jobbreiser (inkludert kollektivtransport til og fra jobb).

Høybråten Arbeidersamfunn har altså fått laget opp vaskbare munnbind i tekstil med filterlomme, og vi er i disse dager i gang med å distribuere dette ut til våre medlemmer (alle medlemmer får tre munnbind hver). Mange av dere har fått dem allerede. Vi kommer også etterhvert til å dele ut munnbind på stands til publikum sammen med informasjon om vår politikk. Vi lengter alle etter en tid der Korona, munnbind, Antibac og hjemmekontor er bleke minner om en annerledestid der samfunnet «sto på hodet», men inntil vi kan se tilbake på dette som noe som var i stedet for noe som er, er det desto viktigere at vi gjør alt vi kan for å gjøre det vanskelig for smitten å få ytterligere grep om samfunnet vårt.

Munnbindene kan gjerne sees på som vårt lille bidrag inn i denne kampen.

Praktisk informasjon om munnbindene:

    •  Munnbindene vaskes på 60° ca. én gang per uke, eller hyppigere ved behov. Filterne kan brukes i 3-5 dager avhengig av eksponeringsgrad/potensielle smittesituasjoner. Ved høy eksponeringsgrad: 3 dager. Ved moderat til lav eksponeringsgrad, inntil 5 dager (kanskje til og med enda litt lenger, dersom eneste eksponering per dag er av typen 10-15 min. i matbutikk). Filtre bør/skal imidlertid byttes etter 12 timers sammenhengende bruk. Vask/desinfisér alltid hendene grundig etter håndtering av munnbind/filtre.
    • PM 2.5 aktive kullfiltre (karbonfiltre) er en standardtype det er forholdsvis enkelt å få tak i, blant annet har vi sett at de selges på enkelte bensinstasjoner, som for eksempel Circle K Robsrud (kr 119,- for en pakke på 6 filtre). Det er også mulig å kjøpe filtre i automater på en del kjøpesentre, som for eksempel denne typen på Metro Senter, Lørenskog. Der koster 5 filtre kr 79,-. Merk at det er til dels svært stor prisforskjell i butikk/automat og på nett. På vova.com koster for eksempel 30 filtre kr 36,-. Leveringstid og fraktkostnader er også en variabel der forskjellene er tildels store (på nett).
    • FHI har for øvrig enda strengere anbefalinger til riktig bruk av munnbind (klikk for å se).

Det er imidlertid lett å bestille filtre på nett. Her er et lite knippe med lenker til nettsider der du kan bestille denne typen filtre:

Siden vi nå opplever påbud om bruk av munnbind, blant annet i butikker og i kollektivtrafikken, tenker vi som sitter i styret til Høybråten Arbeidersamfunn at det er miljømessig og økonomisk fordelaktig at vi tar dette grepet. Mange vegrer seg for å gå ut uten, og mange merker ekstrautgiftene hardt på økonomien. Miljøaspektet ved éngangsmasker er også bekymringsverdig. Det tar naturen 5 år å bryte ned et slikt munnbind.

Vi håper også at dette tiltaket vil muliggjøre at vi etterhvert kan avholde enkelte fysiske møter med våre medlemmer. Ikke et vondt ord om digitale møter, men det vil aldri kunne konkurrere med verdien i det å kunne møtes fysisk i samme rom. Vi tar for eksempel sikte på å kunne avholde partilagets årsmøte i februar som et fysisk møte. Dette må vi imidlertid komme vi tilbake til.

Munnbindene bærer selvsagt vår stolte, røde farge, og vi håper medlemmene vil bruke dem for å vise at vi som gode sosialdemokrater deltar solidarisk i den nasjonale dugnaden mot pandemien.

Vi anbefaler også alle våre medlemmer å holde seg oppdaterte på oss via Facebook og Twitter.

Styret i Høybråten Arbeidersamfunn ønsker dere alle god helse og en virusfri framtid. Vi ses igjen, og alt blir bra. ???

Oslo 9/11 2020 (oppdatert, første versjon av saken ble publisert 3/11)

Bjørn Edvard Torbo, leder