1. mai på Høybråten

Kamerater!

For det andre året på rad hindrer dessverre pandemien oss i å markere arbeidernes dag slik vi helst vil ha det, med røde flagg, hornmusikk, appeller og taler. Pandemien har satt vårt samfunn på en alvorlig prøve, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Solidaritet og samhold har blitt satt opp mot politiske, nasjonale, private og forretningsmessige interessemotsetninger. Noen har kommet gjennom pandemien med relativt beskjedne ulemper, mens andre har måttet se både arbeidsplasser, boliger, bedrifter, og livsgrunnlag gå til grunne eller bli radikalt forandret som en følge av strenge tiltak for å stoppe smittespredningen. Midt oppe i dette ser vi at enkelte bedrifter mottar støtte i både million- og milliardklassen, og som om ikke dette var nok, tar ut utbytte til ledere i millionklassen. Vi har blitt kalt til “nasjonal dugnad”, men noen har utnyttet situasjonen til egen vinning, på bekostning av andre. Dette er ikke slik vi ønsker at solidaritet, samhold og dugnad skal fungere.
 
Vi i Høybråten Arbeidersamfunn vil alltid jobbe for en mer rettferdig fordelingspolitikk, med små forskjeller og store muligheter for alle. Vi er overbevist om at fagforeningenes rolle er av største viktighet i samspillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, for å sikre rettferdige vilkår og en anstendig lønn. Det er nærmest paradoksalt at NHO har gått inn i årets lønnsoppgjør med et krav om at sentrale yrkesgrupper, mennesker som har stått i førstelinja gjennom hele pandemien, skal måtte godta en reallønnsnedgang som takk for innsatsen, samtidig som ledere i flere av deres medlemsbedrifter har mottatt bonuser, lønnsøkninger og uttak av utbytte, selv etter at bedriften de styrer har mottatt enorme summer i “koronastøtte” for å klare seg gjennom en vanskelig tid med lav aktivitet og omsetning. Slike ting undergraver selve fundamentet for velferdssamfunnet, og utfordrer vår samfunnsmodell på et helt grunnleggende plan. Vi i Høybråten Arbeidersamfunn står solid plantet med begge beina i arbeiderbevegelsen, og står skulder ved skulder med deg som vil ha en sterk fagbevegelse, rettferdige arbeidsvilkår og en sterk stemme for den vanlige lønnsmottaker i møtet med arbeidsgivernes makt. Det vil si “mannen (og kvinnen) i gata”, deg og meg. Det er sammen vi står sterke, og derfor vil vi at din stemme i stortingsvalget til høsten går til venstresiden.
 
Årets markering av arbeidernes dag blir som sagt nok en gang veldig annerledes enn det vi er vant til. Vi skulle så gjerne ha invitert dere til både solidaritetsgudstjeneste, matinée på Folkvang og utdelingen av Isabel Victoria Green Sogns Inspirasjonspris. Det går dessverre ikke i år heller. Når det gjelder Inspirasjonsprisen, tar vi sikte på at den kan deles ut på et arrangement til høsten (det er faktisk to priser som skal deles ut, siden vi ikke fikk delt den ut i fjor). Det gleder vi oss til, og vi kommer tilbake til en tid som dette kan gjennomføres. Det vi imidlertid kommer til å gjennomføre på 1. mai, er at vi, tradisjonen tro, legger ned blomster og kranser på krigsminnesmerket (“bautaen”) i parken nedenfor kirken og ved bysten av Karl Andersen utenfor Folkvang. Vi er selvsagt også delaktige når Stovner Arbeiderparti årlig legger ned krans på graven til Isabel Victoria Green Sogn, lederen av Stovner AUF som ble tatt fra oss av terroristen på Utøya 22. juli 2011.
 
Vi pleier også å heise flagg i flaggstengene ved bysten av Karl Andersen foran Folkvang på 1. mai. Det skal vi gjøre i år også, men nytt av året er at det ene flagget vil være et regnbueflagg. Dette gjør vi for å vise at vi ønsker et åpent og inkluderende samfunn der du er velkommen og blir akseptert for å være den du er. Det er kanskje lett å tenke at dette er en selvsagt ting i vår tid, men det er det dessverre ikke. Mange personer som er på LGBTQ+-spekteret opplever daglig hets og forfølgelse, selv i vårt eget lille lokalsamfunn. Det kan vi på ingen måte akseptere. Vi vet om mennesker som har følt at de har måttet flytte fra Høybråten som en følge av trakassering og trusler, og dette har ført til at vi i Høybråten Arbeidersamfunn har gjort det å kjempe mot slike fordommer og slik atferd til én av våre hovedsaker. Vi skal markere vår støtte og solidaritet ved alle de anledninger vi kan, og vi starter med å dele vår viktigste dag med dem. Hos oss vil absolutt alle som føler tilhørighet i eller sympati med arbeiderbevegelsen og våre verdier være velkommen, alltid. Kjærlighet er kjærlighet, og du er god nok som du er.


 
For Høybråten Arbeidersamfunn, Bjørn Edvard Torbo /leder 🌹
 
 
Appellen er også publisert på vår Facebook-side https://facebook.com/hasamfunn, i medlemsbrev per e-post og i Akers Avis Groruddalen.
Del og lik dette på Facebook og Twitter: